Witaj

Witryna została stworzona, aby przeciwdziałać błędom popełnianym w projektowaniu i zakładaniu zieleni miejskiej. Kierowaliśmy się
i inspirowaliśmy nimi, by ukazać niepożądane, lecz nieuniknione skutki złego doboru roślinności.

Przy tworzeniu bazy danych uwzględniliśmy zróżnicowanie klimatu, ukształtowanie powierzchni, żyzność gleby i usytuowanie terenów zielonych m.in. względem kierunków geograficznych.

W zakładce formularz znajduje się jedenaście pytań.
Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania wyświetlą się krzewy, drzewa i pnącza pasujące do twoich preferencji.
© by Mój ogród 2018